TEXT
Wannes Vanwijnsberghe (°Ieper, 1992) lives and works in Ghent, Belgium.

Vanwijnsberghe graduated from St. Lucas Ghent as Master in painting in 2013. From there he went his own way. As a young artist, Vanwijnsberghe chooses for painting, one of the most traditional art forms. This deliberate choice provides meticulously composed paintings and an extensive colour palette. Each painting has its own story. Vanwijnsberghe always works in series. Each series has its own story. So far, he created three series : Garden of Delete, Beautiful Madness and Field Recordings.

The paintings of Vanwijnsberghe are mysterious, either in their simplicity or yet in their intricate complexity. Everything seems to dissappaer in darkness or evaporate in shades of white. Vanwijnsberghe's paintings express a strong sense of depth by means of brush strokes, palette and composition. He presents a scene in which something seems to happen soon - these 'actions' are a trademark of his visual imagery. 

Beauty meets ugliness, just as abstraction meets figuration. Whereas abstraction does not suggest a story, the figurative naturally provokes a story : Vanwijnsberghe searches for the perfect combination of these.

The oeuvre of Vanwijnsberghe holds a lot of contradictions, either between the elements in one painting, or between paintings in a series. Vanwijnsberghe looks, travels, collects images. He does not confine to a few themes : his paintings are an endless search for themes and new sources from new media. In this way he constructs new imagery, full of stylistic and thematic variety.

How do we look at something ? How do we perceive an image ? These questions recur in my work.When does a quick glance get devotion and astonishment to it and when do the eyes start researching and see something special? What makes us attach beauty and meaning and what makes us turn away from images we do not like or understand?

Throughout history, mankind always had an urge to use and manipulate images. Images lead us to bigger thoughts, they bring back memories, they provoke action and fear or simply paralyse us. Images can be ordinary or particular, common or personal, they can be meaningful or light-footed or become iconic.

When I am painting, these questions and considerations drive me.
A painting is a work in progress that presents these essential issues to the audience.
The most intriguing about a painting is what one does not know.


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Wannes vanwijnsberghe (1992°, Ieper) woont en werkt in Gent.
Hij studeerde af als Master in schilderkunst aan het Sint – Lucas te Gent en ging daarna zijn eigen weg. Als jonge kunstenaar beroept Vanwijnsberghe zich op een van de meest traditionele kunstmedia, met name schilderkunst.

Deze focus uit zich in zorgvuldig uitgewerkte schilderijen in een gevarieerd kleurenpallet. Elk van zijn schilderijen volgt een eigen weg maar behoort duidelijk tot eenzelfde oeuvre. Hij werkt steevast door middel van reeksen. Elke reeks heeft een eigen uitstraling en verhaal. Tot zover is er sprake van drie reeksen ; Garden of Delete, Beautiful Madness en Field Recordings.

Vanwijnsberghe zijn taferelen hebben iets mysterieus. Soms gewoon in zijn simpliciteit en ander keren door middel van complexere beeldkenmerken. Een sterk gevoel van diepte wordt opgewekt door middel van penseelstrepen, kleurkeuze en opbouw. Alles lijkt te verdwijnen in duisternis of eerder te verdampen in lichte tinten wit. De kijker krijgt een scene te zien waarin iets lijkt te gebeuren of eerder iets op til staat. Deze 'acties' zijn dan ook een handelsmerk geworden in zijn beeldtaal. Schoonheid en lelijkheid staan tegenover elkaar, net zoals zijn visie over figuratie en abstractie. Waar voor Vanwijnsberghe abstractie geen verhaal suggereert, heeft figuratie een sterke drang hiernaar. Hij probeert deze twee dan ook met precisie te combineren.

De werken van Vanwijnsberghe zijn rijk aan contradicties verweven doorheen de verschillende bouwstenen van het schilderij en tussen verschillende schilderijen onderling. Een vast onderwerp heeft hij doorgaans niet. Hij onderneemt continu een zoektocht doorheen verschillende beeldmedia op zoek naar nieuw bronmateriaal . Dit kenmerkt zijn werk met stilistisch en inhoudelijke bochten. Hij leest, kijkt, reist en verzamelt. Zo bouwt hij telkens weer nieuwe beelden.


Hoe kijken wij naar iets? Hoe kijken wij naar een beeld? Deze vraagstelling komt herhaaldelijk terug in mijn werken. Wanneer wordt een gewone blik een blik van devotie en verwondering? Of wanneer wordt iets onderzoekend in plaats van gewoon...gewoon? Hoe versieren wij wat we mooi vinden en hoe duwen we wat we niet begrijpen of lelijk vinden weg? Hoe wordt iets heel
normaal plotseling iets veel groter?


Doorheen de geschiedenis van de mens is er altijd een sterke drang geweest naar het benutten van beelden. Beelden kunnen ons aanmoedigen tot grootste dingen, herinneringen oproepen en geloof doen opwakkeren. Beelden kunnen angst genereren of ons onder hypnose plaatsen.
Of simpelweg een verhaal vertellen zodat het nooit vergeten wordt. Beelden kunnen één uit vele duizenden zijn of zwaarder, lichtvoetig en zelfs iconisch worden. 


Tijdens het maken van mijn schilderijen zijn dit vragen die mee aan de voltooiing bouwen. Het is een intens werkproces met als doel dit naar de kijker te brengen.
Het meest interessante in een schilderij is altijd datgene dat je niet weet.